Fizika jegyzet hypertext formátumban


Általános
Neptun
Metrológiai alapfogalmak
Anyag mennyiségének mérésére való jellemzők
Fizikai mennyiségek németül
Mennyiségek és mértékegységek oroszul
Koncentráció-jellegű mennyiségek angolul
Fizikusok a termodinamikában
Fizikai állandók és átszámítások
Jegyzőkönyvek készítésének irányelvei
Elsőév, első félév

Fizika kiegészítő

(Élelmiszermérnök B.Sc számára ajnlott)
elmélet
Kinematika, dinamika, alapfogalmak (képgyűjtemény)
A körmozgás összehasonlító táblázata
A méterrendszer történeti áttekintése
Mérések kiértekelése
Newton axiómái
Kényszerfeltételek
Járművek stabilitása
Rugalmas ütközés
Ábrák levelezőknek
Deformálható testek mechanikája
Refraktométeres mérés
Akusztika
Fénytan, színtan
Fénytani bemutató
Fénytan 1.  
Fénytan 2.
Szintan 2015
Tételek: Fizika kiegészítő
SI mértékegységrendszer
Fizika kiegészítő anyag
Nátrium-klorid és areométer
A sztalagmométer
gyakorlat
Gyakorlatok az őszi félévben (Mechanika, reológia)
Általános tájékoztató   Műszerek és mérések
Elsőév, második félév
Élelmiszermérnök B.Sc., (szőlész-borász)
elmélet
Minimum kérdések (hűtő körfolyamatok)
Elnevezések a nedves levegő és a meteorológia szóhasználatában
Az Arrhenius és a Clausius-Clapeyron egyenlet
Nedves levegő, előadás
A pszichromterikus diagram
a fagyáspontcsökkenésröl
a politropikus állapotváltozásról
Hűtő körfolyamat szöveges változat
Fázisok
gyakorlat
Laborgyakorlatok a tavaszi félévben (második félév)
Gyakorlatok a második félévben (Termodinamika)
Biomérnök B.Sc. gyakorlat
Információ a physics2.kee.hu szerveren
M.Sc. Élelmiszer minõségbiztosító
ETEMNFA06BN
laboratórium
M.Sc. Minõségbiztositó elmélet és feladadat kidolgozási szempontok
Ellenőrző kérdések
Színmérés, archiv