Jegyzetek listája

Eredeti források: 1975/76 évből (kézírásos), 1974–74 (gépelt), 1973–75 (gépelt), 1977–78 (gépelt). Kiegészítve könyvtári és internetes gyűjteményekből. A források hiányosak, nehezen azonosíthatóak, ezért egy-egy jegyzet kétszer is szerepelhet.

Célkitűzés: az élelmiszeripari felsőoktatásban személyek és szakmai tevékenység nyomon követése a felsőfokú technikumoktól az Élelmiszeripari Főiskolán, a Kertészeti Egyetemen keresztül a Szent István Egyetemig.

Az oktatók és szerzők főállású, félállású, vagy óraadó munkatársai voltak a felsőoktatásnak. Az intézmények neve sorrendben:

A listán országosan használt jegyzetek, vagy tankönyvek is szerepelnek, ha azokat bármelyik intézmény rendszeresen használta.

 

Ambrus Dezső: Szerkezeti anyagok I. Műszaki Könyvkiadó 49557/I. Felsőfokú technikumi jegyzet

Ambrus Dezső: Szerkezeti anyagok II. Műszaki Könyvkiadó 49557/II.  Felsőfokú technikumi jegyzet 1965

Fülöp Zoltánné–Kövér György: Mechanikai példatár. 1964. Műszaki Könyvkiadó.

Ambrus Dezső: Mechanika–gépelemek II. Műszaki Könyvkiadó 1967 Felsőfokú élelmiszeripari technikumi jegyzet

Latorczai János: Géprajz

Tasnádi Endre: Sütőipari gépek (középfokú 1964)  Műszaki Könyvkiadó 1965 Felsőfokú élelmiszeripari technikumi jegyzet, [1972 Élelmiszeripari főiskola Mezőgazdasági Kiadó]

Berszán Gábor–Tringer László: Húsipari ágazati gépek I. 1965 Műszaki Könyvkiadó Felsőfokú élelmiszeripari technikumi jegyzet

Berszán Gábor–Tringer László: Húsipari ágazati gépek II. 1966 Műszaki Könyvkiadó Felsőfokú élelmiszeripari technikumi jegyzet

Schubert Zoltán: Tejipari gépek

E. Nagy Lajos–Sebestyén György: Baromfiipari gépek. Felsőfokú élelmiszeripari technikumi jegyzet

Gyönös Károly–Hattyás (?) Dezső: Édesipari szakgéptan

Gyönös Károly: Hőkezeléses tartósítás gépei

Latorczai János: Mechanika I. II.

Őze József: Gépelemek

Őze József: Példatár I. II.

Őze József: Gépészeti alapismeretek. Élelmiszeripari Főiskola. 1975.

Mészáros: Szerkezeti anyagok

Gänger György: Hűtőipari technológia. 1966. Felsőfokú élelmiszeripari technikumi jegyzet. Műszaki Könyvkiadó.

Mészáros István: Műszaki hőtan és energiagazdálkodás

dr Bátyi Béla: Gépek üzemtana I. II. Felsőfokú vegyipari gépészeti technikum. 1966.

Korányi Mátyás: Gépek üzemtana 2. Élelmiszeripari Főiskola. 1979.

Hoffer Tivadar–Villányi József: Hűtőipari szakmai gépek. Felsőfokú élelmiszeripari technikumi jegyzet. 1965. Műszaki Könyvkiadó.

Vedres Tamás: Élelmiszeripari szállító és csomagológépek II.

Vedres Tamás: Élelmiszeripari csomagológépek. Élelmiszeripari Főiskola. 1975.

Krekács Sándor: Gép- és készülékjavítás. 1974.

Bátyi Béla–Dolina Károly: Élelmiszeripari szállító és csomagológépek. Élelmiszeripari Főiskola. 1974.

Dr. Bacsó Nándor: Bevezetés az agrometeorológiába. 1958. 1963. Mezőgazdasági Kiadó. (Kertészeti Tanintézet, Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, Honoris Causa 1966.)

dr. Cserhalmi Mihály: Orosz I. II. Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum. 1962-64. Élelmezésügyi minisztérium oktatási osztálya

Pallós Kornél: Német nyelv. Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum. 1965. Élelmezésügyi minisztérium oktatási osztálya

Lásztiy Radomir (szerk): Általános kémiai ismeretek. Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum. 1962. Élelmezésügyi minisztérium oktatási osztálya

Pál Aba: Általános géptan. Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum. 1964. Élelmezésügyi minisztérium oktatási osztálya

Bardach Sándor: Mechanika I. Szilárdságtan. 1962. Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum. Élelmezésügyi minisztérium oktatási osztálya

Kaffka Károly: Műszerezés és automatika. Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum. 1964. Élelmezésügyi minisztérium oktatási osztálya

Gömböcz Lajos: Matematika II. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. 1964. Műszaki Könyvkiadó.

Bodnár László–Kedvessy Kornél: Fizika I.

dr. Fábry György: Fizika I. II. Műszaki Könyvkiadó. 1966. Felsőfokú élelmiszeripari technikum

dr. Fábry György–Gáthy György: Malom- és sütőipari mechanika. Élelmiszeripari Kiadó. 1954.

dr. Fábry György: Fizikai kémia. Felsőoktatási jegyzetellátó vállalat. 1955. 

Ambrus Dezső: Szerkezeti anyagok I. II. Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum. Műszaki Könyvkiadó. 1965.

Géprajz gépelemek. Ábragyűjtemény. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. 1963. Élelmezésügyi minisztérium oktatási osztálya

Latorczai János: Gépészeti alapismeretek I. II. 1972 Mezőgazdasági Könyvkiadó, Főiskolai jegyzet:  1974 Élelmiszeripari Főiskola

dr. Varróné: Kémia I. II.

Babarczy: Az élelmiszeripar speciális honvédelmi ismeretei

Gyönös Károly: Élelmiszeripari technológia. 1970. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. Műszaki Könyvkiadó

dr. Gyönös Károly: Konzervipari technológia II. Kertészeti Egyetem 1973.

dr. Szilágyi Pál: Élelmiszeripari gazdaságtan és üzemszervezés II.

Hajdu Istvánné Balogh Dalma: Élelmiszeripari gazdaságtan (?)

Hajdu Istvánné Balogh Dalma: Vezetési ismeretek. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. 1988.

Hajdu Istvánné Balogh Dalma: Gazdasági elemzés. Kertészeti Egyetem. 1980.

Hajdu Istvánné Balogh Dalma: Vezetési ismeretek – A vezetés emberi tényezői. Kertészeti Egyetem. 1981.

Mészáros: Műszaki hőtan és energiagazdálkodás

Czibere: Áramlástechnikai gépek. Tankönyvkiadó Budapest, 1972., Nyíri Andrással: 1981 Tankönyvkiadó

dr. Fábry György: Élelmiszeripari gépek és műveletek 1. Mezőgazdasági Kiadó. 1972.

dr. Fábry György: Élelmiszeripari gépek és műveletek 2. Mezőgazdasági Kiadó. 1973.

Lukacsovics Ferenc.: Mikrobiológiai gyakorlatok I., II. Egyetemi jegyzet 1979. KÉE

Robert E. Treybal: Diffúziós vegyipari műveletek. 1961. Műszaki Könyvkiadó.

Hidegkuti Gyula–Kiss Lászlóné Maja: Élelmiszeripari műveletek, praktikum. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. 1967. Műszaki Könyvkiadó. 424 p.

Bundy János: Élelmiszeripari műveletek és gépek 2. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. 1966. Műszaki Könyvkiadó.

Szabó Zoltán: Élelmiszeripari műveletek és gépek 3. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. 1966. Műszaki Könyvkiadó.

dr. Fábry György: Élelmiszeripari műveletek és gépek 1. 1972. Mezőgazdasági Könyvkiadó.

Tegze Miklósné: Élelmiszeripari műveletek és folyamatok 1. 1981. Mezőgazdasági Könyvkiadó.

Tegze Miklósné: Élelmiszeripari műveletek és folyamatok 2. 1972. 115 p.

Libischné Lipták Ágnes–Hajnal Ivánné:  Élelmiszeripari műveletek és gépek 2. Kertészeti Egyetem Tartósítóipari Kar 1976.

Major István–Gion Béla: Élelmiszeripari műveletek példatár. Kertészeti Egyetem 1985.

Élelmiszeripari műveletek és gépek. Módszertani útmutató. 1960 után. Felsőfokú élelmiszeripari technikum, Szeged.

Komondi Zoltán–Halász László: Hűtőgépek. 1967. Tankönyvkiadó.

dr Fábry György: Hűtőgépek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1972. Élelmiszeripari Főiskola

dr Fábry György: Általános géptani ismertek. technikumi tankönyv. 1957. Műszaki Könyvkiadó

dr Fábry György: Általános géptani ismertek az ipari technikumok számára. 1958. Műszaki Könyvkiadó

Villányi József: Hűtőgépek gyakorlati kézikönyve. 1963. Műszaki Könyvkiadó.

Zdenek DvorzsákOldrich Cservenka: Ipari hűtőberendezések. 1964. Műszaki Könyvkiadó

Kazimierz Gutkovszky: Hűtőtechnikai számítások. 1966. Műszaki Könyvkiadó.

Gänger György: Hűtőipari technológia I. II. Felsőfokú élelmiszeripari technikum.

dr. Almási Elemér: Élelmiszerek gyorsfagyasztása. 1964. Műszaki Könyvkiadó.

dr. Fekete Iván–dr. Fekete Menyhárt: A légtechnika elméleti alapjai. Műszaki Könyvkiadó. 1975.

Bardach Sándor–Kósa Jenő: Klimatizálás az élelmiszeriparban. 1969. Mezőgazdasági Könyvkiadó.

dr. Albert János–Nagy Imre–Palotay Ödön–Göbel János: A hőszigetelés kézikönyve. 1953. Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat

Telegdy Kovács László–Szilasné Kelemen Magda: Élelmiszerek burkoló csomagolása. 1962. Műszaki Könyvkiadó.

Lénárd Sándorné–Fülöp Zoltánné: Élelmiszeripari mérések és műszerek. 1969. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. Műszaki Könyvkiadó.

Hank Zsombor: Élelmiszeripari mérések és műszerek II.

dr. Szilágyi Pál–dr. Sztankó István–Pánczél Ottó: Vezetési ismeretek. Élelmiszeripari Főiskola 1972.

Pánczél: Üzempszichológiai ismeretek

Üzemgépészeti szak:

dr. Cserhalmi Mihály: Orosz I. 1962-64.  Felsőfokú élelmiszeripari technikum.

Gömböcz Lajos–Kedvessy Kornél: Matematika I. II. Felsőfokú élelmiszeripari technikum

Bodnár László–Kedvessy: Fizika I. Mechanika-Villamosságtan-Áramlástan. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. 1964. Műszaki Könyvkiadó.

Ambrus Dezső: Szerkezeti anyagok I. II. 1971. Mezőgazdasági Kiadó

dr. Gyönös Károly: Élelmiszertechnológia

dr. Szilágyi Pál: Élelmiszeripari gazdaságtan III.

dr. Fábry György: Vegyipari gépek és műveletek

Fejes Gábor–Tarján Gusztáv: Vegyipari gépek és műveletek. 1972 Tankönyvkiadó

Fejes Gábor–Fábry György.: Vegyipari gépek és műveletek II. 1973. Tankönyvkiadó

dr. Fülöpné: Élelmiszeripari mérések és műszerek

Varróné: Alkalmazott kémia

dr. Fábry György: Hűtőgépek

Gänger György–Almási Elemér: Hűtőipari technológia. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. 1964. Műszaki Könyvkiadó

Neuwirth György: Műszerelemek

Berend Richárd: Folyamatirányítás

Mészáros István: Műszaki hőtan és energiagazdálkodás

Farkas László: Műszaki hőtan. 1964. Műszaki Könyvkiadó

dr Fábry György: Hűtőgépek

Csury István: Hűtés és klimatizálás I.  II. Élelmiszeripari Főiskola 1978. 1980.

Csorba Attila: Műszer és irányítástechnikai enciklopédia I.

Bajúszné Tamásné–dr Sárosi Herbert: Műszer és irányítástechnikai enciklopédia II.

dr Sárosi Herbert: Műszergép gyakorlati útmutató

Nagy András: Élelmiszeripari mérések és műszerek enciklopédiája III.

Hank Zsombor: Méréstechnika az élelmiszeriparban I. II.

Berend Richárd: Folyamatirányítástechnika I. II.

Zana János: Elektrotechnika. Élelmiszeripari Főiskola 1971. Mezőgazdasági Kiadó.

Zana János: Elektrotechnikai gyakorlatok. Élelmiszeripari Főiskola 1974.

Zana János: Szerkezeti anyagok. Kiegészítő. Élelmiszeripari Főiskola 1975.

Zana János–Kerényi János: Konzervipoari gépek. 1986. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem.

Őze József: Gépészeti alapismeretek I. Példatár Főiskolai jegyzet

Ribárszky László: Általános géptan I. 1971. Mezőgazdasági Kiadó

Albert Vilmos: Általános géptan III. Felsőfokú technikumi jegyzet. 1970. Műszaki Könyvkiadó

Bardach Sándor: Általános géptan II. 1970. Mezőgazdasági Kiadó

Korányi Mátyás: Általános géptan. 1997. Műszaki Könyvkiadó

Sütőipari gépek II. Élelmiszeripari Főiskola.  1972. Műszaki Könyvkiadó

Gillay Endréné: Sütőipari gépek I.

Tasnádi Endre: Sütőipari gépek II. 1972. Élelmiszeripari Főiskola. Mezőgazdasági Kiadó.

Tasnádi Endre: Sütőipari gépek II. Agrárszakoktatási Intézet. 1998.

Dr. Gasztonyi Kálmán–Bogdán Józsefné: Sütőipari technológia. 1976. Élelmiszeripari Főiskola.

Czakó Mihály–Cséfalvai Ignácné: Alkalmazott biológia és mikrobiológia. Sütőipar, édesipar, gabonafeldolgozás, keveréktakarmány. 1986. Élelmiszeripari Főiskola.

Gillay Endréné: Keveréktakarmányipari gépek

Scubert Zoltán: Tejipari szakgéptan. 1971. Élelmiszeripari Főiskola. Mezőgazdasági Kiadó.

Berszán Gábor–Tringer László: Húsipari ágazati gépek. Felsőfokú élelmiszeripari technikum 1965. Mezőgazdasági Könyvkiadó.

Berszán Gábor–Tringer László: Húsipari ágazati gépek.  1972. Mezőgazdasági Könyvkiadó.

Berszán Gábor: Húsipari gépek. 1966. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. Műszaki Könyvkadó.

Berszán Gábor: Húsipari gépek II. 1978.

Schubert Zoltán: (Tejipari gépek) Tejipari szakgéptan. 1971. Mezőgazdasági Kiadó.

Sebestyén György: Baromfiipari gépek. 1988. élelmiszeripari szakközépiskolák

E. Nagy Lajos–Sebestyén György: Baromfiipari szakgéptan. Felsőfokú élelmiszeripari technikumi jegyzet

Gyöngyösi József–Hattyasy Dezső: Édesipari gépek. 1980. Élelmiszeripari Főiskola.

Gyöngyösi József: A hőkezeléses tartósítás gépei. Ábrafüzet. 1980. Élelmiszeripari Főiskola.

Magyar Györgyné Bándi Judit: Általános géptan. 1973 Kertészeti Egyetem, Tartósítóipari Kar. 326 p.

Mészáros György: Mechanikai technológia I. Metallográfia. 1979. Élelmiszeripari Főiskola.

Magyar György: Műszaki hőtan. Példatár. 1964. Műszaki Könyvkiadó. Felsőfokú élelmiszeripari technikum

dr. Dolina Károly–Latorczai János: Élelmiszeripari szállító és csomagológépek. 1974. Élelmiszeripari Főiskola

Bráda Ferenc: Szerkezeti anyagok I.

Bráda Ferenc: Mechanika–gépelemek példatár II. 1977. 1983. Élelmiszeripari Főiskola

Bráda Ferenc: Mechanika–gépelemek. 1977 Élelmiszeripari főiskola

Kárpáti György–Kiss József–Zukál Endre: Húsipari anyagismeret. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. 1965. Műszaki Könyvkiadó

Dimény Judit–Erdélyi Lajosné–Kárpáti György: A tartósító és állatitermék feldolgozó szakág nyersanyagai. 1991. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem.

Bányainé Sándor Julianna–Perczelné Zalai Magdolna: Matematika 1. Biometria. 1972. Kertészeti Egyetem

Bányainé Sándor Julianna–Perczelné Zalai Magdolna: Matematika-biometria 2. 1974. Kertészeti Egyetem

Percelné dr Zalai Magdolna: Biometria. 1986 Kertészeti Egyetem

Vágvölgyi Károly–Perczelné Zalai Magdolna: Matematika. Kertészeti Egyetem. Tartósítóipari Kar.

dr. Horváth Ernő: Élelmiszeripari gépelemek-géptan. Kertészeti Egyetem. 1984

dr. Horváth Ernő: Élelmiszeripari gépszerkezettani mérések és feladatok. 1988. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem.

Gömböcz Lajos–Gáspár Piroska–Maróti János: Matematika. 1967. Műszeki Könyvkiadó Felsőfokú élelmiszeripari technikum.

Buzgó József–Gáspár Piroska: Matematika példatár. 1972. Kertészeti Egyetem. Tartósítóipari Szak. Matematika-fizika-agrometeorológia tanszék.

Gáspár Piroska–dr Perczelné Zalai Magdolna: Matematikai példatár 2. Kertészeti Egyetem. Tartósítóipari Kar. Matematika-fizika Tanszék. 1977.

Gyönös Károly–Hergár Emil: Konzervipari technológia 2. 1973. Kertészeti Egyetem. Tartósítóipari Kar

Hergár Emil: Konzervipari technológia III. Kertészeti Egyetem. Tartósítóipari Kar. 1977.

Bodrogi Rezső–Éles Lajos–dr. Deák Tibor–dr. Gyönös Károly: Konzervipari technológia I. felsőfokú élelmiszeripari technikumi jegyzet. 1965 Műszaki Könyvkiadó

Deák Tibor–Lukacsovics Ferenc: Mikrobiológia gyakorlatok. 1977. Kertészeti Egyetem.

Gyönös Károly–Éles Lajos: Kémia. 1964. tartósítóipari technikumok számára

Saáry Anna: Fizikai példatár.

Bányainé: Fizika

Bányainé Sándor Julianna–Perczelné Zalai Magdolna: Tartósított termékek statisztikai minőségellenőrzése.

Fülöp Zoltánné–Kaffka Károlyné: Műszerenciklopédia. 1974. Kertészeti Egyetem. Matematika-fizika tanszék

Fülöp Zoltánné–Saáry Anna: Műszerenciklopédia. Mérési jegyzőkönyvek. 1977. Kertészeti Egyetem. Matematika-fizika tanszéki csoport.

Fülöp Zoltánné–Kedvessy Kornél: Fizika gyakorlatok. 1969. felsőfokú élelmiszeripari technikum. Mezőgazdasági Kiadó.

Fülöp Zoltánné: Útmutató. 1970. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. Műszer és szabályozástechnika tanszék

Fülöp Zoltánné: Fizika 2. 1972. Kertészeti Egyetem.

Fülöp Zoltánné: Fizika 3. 1975. Kertészeti Egyetem. Tartósítóipari Kar. Matematika-fizika tanszék.

Kaffka Károly: Műszerezés és automatika. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. 1964. Élelmezésügyi Minisztérium Oktatási Osztálya.

Farkas Józsefné–Horváth Lórándné–Somogyi Géza: Élelmiszerkémia gyakorlatok. 1968. Felsőfokú élelmiszeripari technikum.

Turba József: Géprajz I. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. 1962. Élelmezésügyi Minisztérium Oktatási Osztálya.

Ambrus Dezső: Műszaki rajz. 1966. Felsőfokú élelmiszeripari technikum. Mezőgazdasági Kiadó.